Disclaimer

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” top_margin=”-4″]Op het gebruik van deze website (www.onlineyoga.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.[/text_block]
— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” bottom_margin=”3″]Algemeen[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]Online Yoga (onderdeel van Yogastudio Groot Baltink, hier verder Online Yoga genoemd) verleent hierbij toegang tot de website www.onlineyoga.nl en publiceert hier teksten, audio-, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Online Yoga en derden zijn aangeleverd. Online Yoga behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving.

Online Yoga werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” bottom_margin=”3″]Uitsluiting van aansprakelijkheid[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]Online Yoga streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Online Yoga niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Online Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Online Yoga sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Online Yoga en haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie en het materiaal welke gegeven wordt op onze website.[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” bottom_margin=”3″]Intellectuele eigendomsrechten[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten & beeldmateriaal) berusten bij Online Yoga. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Yoga. Je mag informatie op deze website wel gebruiken voor eigen persoonlijk gebruik.[/text_block]
— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” bottom_margin=”3″]Toepasselijk recht[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Online Yoga.[/text_block]
— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]Online Yoga (onderdeel van Yogastudio Groot Baltink)
KvK: 08164250
onlineyoga.nl
Oxersteeg 37
7428 MK Deventer
info@onlineyoga.nl[/text_block]
— SPACER —